Skolen bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn og har som sit særlige kendetegn til formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende.
 
Stk. 2. På skolen skabes rammerne for, at den enkeltes indsigt i kristendommen vokser, og at den enkeltes tro afklares og modnes.
 
Stk. 3. Skolen er sin økumeniske opgave bevidst og erkender sit medansvar for, at eleverne kan udvikle respekt og forståelse for de forskellige kristne trossamfund.
 
Stk. 4. Skolen skal søge at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning.
 
Stk. 5. På skolen skal eleven i frihed udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og fællesskabet.
 
Stk.6. Skolen skal styrke elevernes mod til at træffe etisk funderede valg.
 
Stk. 7. Skolen drives efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.
 
Stk. 8. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
 
Stk. 9. Uddybende bemærkninger til skolens formål kan optages som bilag til vedtægterne.
  
 
Skolen ønsker altså:
 
                   -  at eleverne i undervisningsforløbet får udviklet en interesse for og et levende engagement i, hvad der rent faktisk foregår i vores samfund og i verdenssamfundet,
                   -  at elevernes kritiske sans bliver udviklet, så de lærer at skelne mellem det væsentlige og det uvæsentlige,
                   -  at elevernes selvstændighed bliver udviklet og modnet, så de tør gå mod strømmen,
                   -  at eleverne får en god og solid indlæring, som de kan bygge på videre i deres liv.
 
Kort sagt ønsker vi:
 
                   -  at eleverne hjælper hinanden - samarbejder,
                   -  at eleverne er forberedt på et demokratisk samfund med alt hvad dette indeholder af fordele,   forpligtigelser og kritisk indstilling,
                   -  at eleverne hjælper de svage i samfundet,
                   -  at eleverne kan skelne mellem godt og ondt,
                   -  at eleverne sætter medmenneskelighed over alt andet.
 
 Vi forventer:
 
                   -  at eleverne møder undervisningsparate - til tiden, udhvilede, med nødvendige materialer og forberedte
                   -  at eleven er opdraget til at tage hensyn og udvise ansvarlig social opførsel samt tiltale både lærere og andre elever høfligt og i et pænt sprog
                   -  at forældrene indgår i et konstruktivt og positivt samarbejde med skolen, føler ansvar for elevens adfærd og er parat til at vurdere en sag fra to sider
                   -  at skolen respekteres som arbejdsplads for både lærere og elever og at skolen har en høj prioritet i barnets tilværelse - enhver fritagelse fra skolen overvejes grundigt.
 
Samarbejde:
 
Godt samarbejde betyder
 
                    - at man beder om hjælp/kontakter hinanden når det er nødvendigt
                    - at man kontakter den rette person
                    - at aftaler overholdes og følges op
                    - at kritik, der kan bruges til noget, er velkommen
                    - at besøg i klassen aftales på forhånd