Du skal først og fremmest være en god kammerat.
 
Alle skal opføre sig således, at alle føler sig velkomne på skolen, og ingen føler, at skoledagen bliver ubehagelig, på grund af den behandling man får.
 
Du skal møde til tiden hver dag, og du skal møde velforberedt og have dine ting med.
 
Alle bøger skal behandles pænt. Det vil bl.a. sige, at der skal være bind om dem.
 
Det er ikke tilladt at forlade skolen i skoletiden uden tilladelse.
7. til 9. klasse udstyres med 2 udgangskort pr klasse og kan forlade skolen mellem 10.25 og 10.55, hvis udgangskortene medbringes.
 
Eleverne i 7. til 9. klasse må opholde sig i klasserne i frikvartererne, alle andre skal, med mindre andet siges, være ude i frikvartererne.
 
Skolen fralægger sig ansvaret for penge og værdigenstande i frakkelommer og tasker.
 
Det er ikke tilladt :
 - at ryge på skolen.
 
 - at spise tyggegummi på skolen.
 
 - at have tændte mobiltelefoner i timerne.
 
 
Skolepatruljerne skal respekteres både af børn og voksne.
 
Der må ikke cykles eller køres på knallert i gården.
 
Der er først opsyn med eleverne 10 minutter før lektionerne begynder, så i de små klasser skal man være tilmeldt SFO, hvis man møder før denne tid.
 
 
                                                                                                             november 2000