Ud over det kommunale tilskud er der en forældrebetaling, som fastsættes hvert år af institutionsbestyrelsen og forældrebestyrelsen i samarbejde.
 
 
 
 
 
Betalingen sker månedsvis forud til Sct. Joseph Søstrenes Skole og der er mulighed for, gennem kommunen, at få nedsat betalingen efter de af kommunen fastsatte regler. Betalingen udgør i 2018: 1569,00 kr. pr. mdr.