Nedenstående karaktergennemsnit blev opnået ved de afsluttende prøver ved sommerprøven 2018.
Ønskes et overblik over karakterudviklingen for skolen i perioden fra 2001 til 2018 kan findes her: 

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karakterfordeling.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.%5bInstitution%5d.%5bInstitutionsnummer%5d=%5bInstitution%5d.%5bInstitutionsnummer%5d.%26%5b363009%5d
   

9. klasse

3. St.pkt.

FP9

FP10

Dansk Læsning

7,3 (49)

6,2 (49)

- (0)

Dansk Retskrivning

7,4 (49)

7,3 (49)

- (0)

Dansk Skriftlig fremstilling

7,6 (49)

6,9 (49)

- (0)

Dansk Mundtlig

7,2 (49)

7,6 (49)

- (0)

Matematik Mundtlig

7,5 (49)

8,4 (26)

- (0)

Matematik Uden hjælpemidler

8,6 (49)

7,4 (49)

- (0)

Matematik Med hjælpemidler

8,6 (49)

8,1 (49)

- (0)

Engelsk Skriftlig

7,3 (49)

7,0 (26)

- (0)

Engelsk Mundtlig

7,3 (49)

7,7 (49)

- (0)

Tysk Skriftlig

6,8 (49)

- (0)

- (0)

Tysk Mundtlig

6,0 (49)

- (0)

- (0)

Fysik/kemi/skriftlig

8,4 (49)

- (0)

- (0)

Biologi Samlet

8,6 (49)

- (0)

- (0)

Geografi Samlet

8,6 (49)

- (0)

- (0)

Historie Samlet

8,6 (49)

- (0)

- (0)

Samfundsfag Samlet

8,3 (49)

- (0)

- (0)

Samfundsfag Mundtlig

- (0)

7,3 (23)

- (0)

Kristendom Samlet

6,8 (49)

- (0)

- (0)

Idræt Samlet

7,8 (49)

- (0)

- (0)

Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig

- (0)

8,4 (49)

- (0)

 

Obligatorisk opgave, 9. klasse

7,7 (49)