I april 2017 gennemførte vi vores seneste trivselsundersøgelse ved hjælp af undervisningsministeriets trivselsværktøj.

Dette værktøj er delt op fra 1. til 3. klasse, (indeholder 20 spørgsmål), og 4. til 9. klasse, (indeholder 40 spørgsmål).

Spørgsmålene er delt op i 4 temaer:

1. "Social trivsel", 2. "Faglig trivsel", 3. "Støtte og inspiration", 4. "Ro og orden".

Formålet er at sikre eleverne de bedst mulige arbejdsbetingelser i det bedst mulige arbejdsmiljø.

Efter eleverne har besvaret spørgsmålene, udarbejder klasselærerne en handleplan for undervisningsmiljøet i klassen.