Skolens antimobbestrategi

 

Skolens to vigtigste ordensregler, som alle elever informeres om, er:

Disse to regler forsøger vi at efterleve.

Ud over vores mobbepolitik, som er beskrevet andet sted, arbejder vi med trivsel og adfærd ved hjælp af følgende værktøjer:

 

Fri for mobberi:                          Programmet anvendes i børnehaven, i TS og i de første skoleår, for at lære eleverne en adfærd som forebygger mobning.

Trivselstimer:                               I 1. og 2. klasse har eleverne skemalagte timer i trivsel.

Klassens regler:                           På alle klassetrin laves hvert år i samarbejde med eleverne ”Klassens regler”, som beskriver hvordan vi behandler hinanden.

Forældreaftaler:                         Hvert år på forældremødet i august laves en forældreaftale, hvori forældrene er med til at tage et ansvar for klassens sociale liv.

Gårdvagter/tilsyn:                     Der er altid mindst to lærere i gården sammen med eleverne, for at holde opsyn og hjælpe med konfliktløsning.

Timernes start:                            Når eleverne kommer ind fra frikvartererne, bruger vi tid på at løse de konflikter, som eventuelt kan være opstået.

Idræt:                                             I idrætsundervisningen bruges tid på at arbejde med regler for spil og lege. Eleverne vænnes til at forstå vigtigheden i at være enige om regler.

Legeaftaler:                                  For en del af frikvartererne laver de mindste klasser legeaftaler, således at vi sikre os, at alle er godt med i legene.